baner_BEC_Alegeri_pentru_Parlamentul_European_2009

 

legislatie-meniu

membrii-meniu

documente-meniu

comunicate-meniu

candidati-meniu

statistici-meniu

rezultate-meniu

Legislatie

 

 1.  Constituţia Romāniei, republicată (Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003)
 2.  Lege nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European  (Monitorul Oficial nr. 28/16.01.2007)
 3. Ordonanţă de urgenţă nr. 1/2007 - Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 97/08.02.2007)
 4. Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2007 - Ordonanță de urgență pentru modificarea art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 134/23.02.2007)
 5. Ordonanţă de urgenţă nr. 84/2007 - Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din Romānia īn Parlamentul European din anul 2007 (Monitorul Oficial nr. 602/31.08.2007)
 6. Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2009 – Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 134/04.03.2009)
 7. Hotărāre de guvern nr. 216/2009 - Hotărāre privind stabilirea zilei de referință pentru alegerea membrilor din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009 (Monitorul Oficial nr. 146/09.03.2009)
 8. Hotărāre de guvern nr. 217/2009 - Hotărāre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romānia īn Parlamentul European īn anul 2009 (Monitorul Oficial nr. 146/09.03.2009)
 9. Hotărāre de guvern nr. 218/2009 - Hotărāre privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009 (Monitorul Oficial nr. 155/12.03.2009)
 10. Hotărāre de guvern nr. 219/2009 - Hotărāre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009 (Monitorul Oficial nr. 146/09.03.2009)
 11. Hotărāre de guvern nr. 220/2009 - Hotărāre pentru aprobarea modelului cererii de īnscriere īn listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum și a modelului declarației pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 146/09.03.2009)
 12. Hotărāre de guvern nr. 221/2009 - Hotărāre pentru aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009 (Monitorul Oficial nr. 146/09.03.2009)
 13. Hotărāre de guvern nr. 222/2009 - Hotărāre privind aprobarea modelelor listelor de susținători care vor fi folosite la alegerile din anul 2009 pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 146/09.03.2009)
 14. Hotărāre de guvern nr. 223/2009 - Hotărāre pentru aprobarea modelelor ștampilelor birourilor electorale și a modelului ștampilei cu mențiunea "VOTAT", care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009 (Monitorul Oficial nr. 146/09.03.2009)
 15. Hotărāre de guvern nr. 224/2009 - Hotărāre privind modelul timbrului autocolant, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009 (Monitorul Oficial nr. 146/09.03.2009)
 16. Hotărāre de guvern nr. 225/2009 - Hotărāre privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009 (Monitorul Oficial nr. 146/09.03.2009)
 17. Lege nr. 144/2007 - Lege privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 359/25.05.2007)
 18. Ordonanţă de urgenţă nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 375/01.06.2007)
 19. Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2007 - Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind īnființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 843/08.12.2007)
 20. Lege nr. 94/2008 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind īnființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 305/18.04.2008)
 21. Lege nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere (Monitorul Oficial nr. 263/28.10.1996)
 22. Lege nr. 161/2003 - Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței īn exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și īn mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003)
 23. Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2004 – Ordonanță de urgență privind creșterea transparenței īn exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției (Monitorul Oficial nr. 365/27.04.2004)
 24. Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2005 – Ordonanță de urgență privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese (Monitorul Oficial nr. 200/09.03.2005)
 25. Ordonanţă de urgenţă nr. 49/2007 – Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind īnființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 375/01.06.2007)
 26. Hotărāre de guvern nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaraţiilor de interese (Monitorul Oficial nr. 293/25.04.2003)
 27. Ordonanță de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr. 182/10.03.2008)
 28. Rectificare īn cuprinsul Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial nr.227/25.03.2008)
 29. Lege nr. 293/2008 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr. 800/28.11.2008)
 30. Lege nr. 14/2003 – Legea partidelor politice (Monitorul Oficial nr. 25/17.01.2003)
 31. Ordonanţă de urgenţă nr. 20/2008 – Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale (Monitorul Oficial nr. 177/07.03.2008)
 32. Lege nr. 334/2006 – Legea privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr. 632/21.07.2006)
 33. Ordonanţă de urgenţă nr. 1/2007 – Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 97/08.02.2007)
 34. Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2007 – Ordonanță de urgență pentru modificarea art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 134/23.02.2007)
 35. Ordonanţă de urgenţă nr. 32/2008 – Ordonanță de urgență privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr. 217/21.03.2008)
 36. Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2008 – Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr. 409/30.05.2008)
 37. Ordonanţă de urgenţă nr. 98/2008 – Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr. 630/29.08.2008)
 38. Lege nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Monitorul Oficial nr. 196/13.03.2008)
 39. Ordonanţă de urgenţă nr. 97/2008 - Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr. 630/29.08.2008)
 40. Hotărārea Autorităţii Electorale Permanente nr. 3/2009 pentru aprobarea modelului adeverinţei care atestă faptul că un cetăţean romān nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales īn Romānia sau că o asemenea interdicţie nu este cunoscută de autorităţile romāne.  (Monitorul Oficial nr. 154/12.03.2009)
 41. Hotărārea Autorităţii Electorale Permanente nr.4/2009 privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă īndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.25 alin.(3) şi (4) din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-media la alegerile pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009 (Monitorul Oficial nr.178/23.03.2009)
 42. Hotărārea Autorităţii Electorale Permanente nr.5/2009 pentru aprobarea  modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009 (Monitorul Oficial nr.181/24.03.2009)
 43. Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr.391/2009 privind regulile de desfăşurare īn audiovizual  a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romānia īn Parlamentul European
 44. Hotărārea Guvernului nr. 614/2009 – privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din Romānia īn Parlamentul European din anul 2009
 45. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Monitorul Oficial 380/04.06.2009)

 

 

informatii_utile-meniu

legaturi_utile-meniu

contact-meniu

termeni_si_conditii-meniu

nadolu co - design media si web design